NOBEL PEACE SHOP

Originalitet, bærekraft og en rettferdig handel.

I Nobels Fredssenters museumsbutikk finner du produkter og bøker som kan inspirere og engasjere til små og store endringer for en fredeligere verden.

Nobel Peace Shop er en nettbutikk tilknyttet Nobels Fredssenters museumsbutikk. Vi har likevel mye mer enn suvenirer. Ved å føre unike og ofte håndlagede produkter fra flere ulike aktører fokuserer Nobel Peace Shop på originalitet, bærekraft og rettferdig handelsvirksomhet. Hos oss finner du produkter forenlige med Nobels Fredssenters utstillinger og fredsprisvinnernes idealer.

NOBEL PEACE SHOP

Originalitet, bærekraft og en rettferdig handel.

I Nobels Fredssenters museumsbutikk finner du produkter og bøker som kan inspirere og engasjere til små og store endringer for en fredeligere verden.

Nobel Peace Shop er en nettbutikk tilknyttet Nobels Fredssenters museumsbutikk. Vi har likevel mye mer enn suvenirer. Ved å føre unike og ofte håndlagede produkter fra flere ulike aktører fokuserer Nobel Peace Shop på originalitet, bærekraft og rettferdig handelsvirksomhet. Hos oss finner du produkter forenlige med Nobels Fredssenters utstillinger og fredsprisvinnernes idealer.

Nobel Peace Shop har et særlig fokus på bærekraftig produksjon og materialbruk. Dette gjelder både av hensyn til arbeidsplasser og miljøvern. Samtidig sørger Nobel Peace Shop for å gi plass i butikken til produsenter som ellers ikke får ta del i etablert varehandel – være seg marginaliserte eller svakerestilte grupper fra verden over. Not Just a Bottle er et godt eksempel på dette; drikkeflasker fremstilt av bambus i Vietnam. I Vietnam er materialet av naturlig forekomst, som igjen sørger for lokale arbeidsplasser.
 
I butikken vil du finne produkter med sterke historier og varer som står for mer enn seg selv. Våre produkter er nøye utvalgte, med et krav om transparens i alle ledd av produksjon og salg. Utvalget skifter i takt med utstillingene og samtidsaktuelle bevegelser eller globale interesser. Nobel Peace Shop fører et stort utvalg bøker som gjenspeiler våre utstillinger og tematikk relatert til fredsprisvinnerne. Blant disse vil du finne opplysende litteratur om samtid, Nobels fredspris, populærvitenskap, krig, fred og konfliktløsning.